NÓNG: Busquets dương tính covid-19, chắc chắn vắng mặt trận đầu Euro