Tẩy thẻ là gì? Các cầu thủ muốn tẩy thẻ đề làm gì?